CÔNG TRÌNH NHÀ PHỐ

Công trình nhà phố

Anh Luật do NPP Mạnh Hùng – Văn Giang, Hưng Yên cấp vật tư

Công trình nhà phố

Chị Tính do NPP Quốc Khánh – Thanh Hoá cấp vật tư

Công trình nhà phố

Anh Tùng Do NPP Cường – Hiệp Hòa, Bắc Giang Cấp Vật Tư

Công trình nhà phố

Do NPP Cường Huyền – Hiệp Hoà, Bắc Giang cấp vật tư

Khách sạn

48 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khách sạn

Anh Hà – Quảng Xương, Thanh Hoá

Khách sạn

Biển Sầm Sơn – Thanh Hoá

Khách sạn

Anh Hùng – Thanh Hoá

Khu nghỉ dưỡng

Chị Hương – Thanh Hoá